Методична робота


План засідань методичної ради КЗ “Нововодолазький санаторний НВК” на 2017/2018 навчальний рік

Організація науково-методичної роботи в закладі сприяє розвитку інноваційного потенціалу педагогічного колективу. Систематичність усієї методичної роботи забезпечує комплексне планування засідань педагогічної ради, методичної ради, а також усіх методичних об’єднань закладу відповідно до єдиної проблеми, над якою працює педагогічний колектив у 2017/2018 навчальному році: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес для забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави».

Пріоритетними завданнями методичної роботи у 2017/2018 навчальному році є:

• упорядкування й узагальнення отриманого в ході роботи над проблемою досвіду, його обґрунтування, корекція та створення на цій основі методичних матеріалів і посібників;

• удосконалення форм проведення методичної роботи, спрямованих на створення ефектив­ної системи обміну досвідом педагогів з пи­тань практичного використання педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу та виконання вимог Державного стандарту освіти;

• поширення використання педагогами елек­тронних засобів у навчально-виховному про­цесі, у ході професійних і фахових конкур­сів, під час атестації та в методичній роботі;

• проведення підсумкового моніторингу успіш­ності учнівських та учительських досяг­нень;

• продовження роботи з узагальнення та по­ширення ідей кращого досвіду педагогів школи через активні форми методичної ро­боти, публікації у фахових журналах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *