Умови прийому до закладу

Умови прийому до дошкільного підрозділу

До дошкільних груп санаторної школи зараховуються діти віком від 3-6(7) років відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України (далі по тексту-Порядок).

Прийом дітей до дошкільних груп здійснюється директором санаторної школи протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або інших законних представників дитини;
 • свідоцтва про народження дитини, довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров`я, у якому спостерігається дитина;
 • довідки про щеплення;
 • довідки територіального закладу охорони здоров’я (відповідного профілю);
 • висновку лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності); індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) та інших документів, передбачених чинним законодавством.

Дошкільні групи санаторної школи комплектуються за віковими ознаками (одновікові, різновікові), що функціонують протягом року.

Наповнюваність дошкільних груп встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

До дошкільної групи для дітей із неспецифічними захворюваннями органів травлення зараховуються діти за медичними показниками:

 • хронічний гастрит (гастродуоденітом) у період ремісії;
 • хронічні захворювання тонкого і товстого кишечнику у стадії ремісії;
 • хронічні захворювання жовчовивідних шляхів у стадії ремісії;
 • виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки в стадії ремісії;
 • хронічні персистуючими гепатитами в неактивній фазі.

Не зараховуються до дошкільних груп для дітей із неспецифічними захворюваннями органів травлення діти, які мають протипоказання:

 • усі хвороби в період загострення;
 • хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та ін. у період декомпенсації;
 • ендокринні захворювання, що потребують індивідуального догляду і лікування;
 • інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій;
 • період лікування заразних та паразитарних хвороб очей та шкіри;
 • злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня;
 • активні форми туберкульозу;
 • часті судомні пароксизми (денні і нічні);
 • психічні захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими важкими нервово-психічними розладами;
 • різні форми енурезу, енкопрезу;
 • психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;
 • венеричні захворювання;
 • тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування.

Якщо в період перебування у дошкільній групі в дитини будуть виявлені зазначені протипоказання, вона відраховується із закладу.

Умови прийому до санаторної школи

Зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти здійснюються у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України (далі по тексту – Порядок зарахування), діючим Положенням про санаторну школу.

Зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи здійснюється на підставі медичних показань і протипоказань, зазначених у Порядку зарахування.

Показання:

 • хронічний гастрит (гастродуоденіт) у період ремісії;
 • хронічні захворювання тонкого і товстого кишечнику в період ремісії;
 • хронічні захворювання жовчного міхура та жовчовивідних шляхів у період ремісії;
 • виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки в стадії ремісії без стенозування при відсутності пенетрирування, кровотечі протягом шести останніх місяців і не раніше трьох місяців після перенесеного загострення;
 • хронічні персистируючі гепатити в неактивній фазі;
 • гастро-езофагеальна рефлексна хвороба;
 • функціональна диспепсія;
 • захворювання підшлункової залози в період ремісії;
 • виразковий коліт у період ремісії;
 • хронічний неспецифічний невиразковий коліт у період ремісії;
 • сидром подразненого кишечника;
 • целіакія;
 • лактозна недостатність;
 • муковісцидоз у період ремісії;
 • функціональні гастроінтенстинальні розлади;
 • хронічний панкреатит у стадії ремісії.

Протипоказання:

 • хронічний гастрит (гастродуоденіт) у період загострення;
 • хронічні захворювання тонкого і товстого кишечнику в період загострення;
 • хронічні захворювання жовчовивідних шляхів і печінки в період загострення;
 • виразкова хвороба дванадцятипалої кишки або шлунка, ускладнена або що безперервно рецидивує;
 • хронічна дизентерія та інші кишкові інфекційні захворювання;
 • агресивний хронічний гепатит, цироз печінки з проявами портальної гіпертензії.

Загальні протипоказання:

 • різні нервово-психічні розлади, які спричиняють порушення форми поведінки, пізнавальної діяльності.;
 • соматичні захворювання в гострій формі, які вимагають стаціонарного лікування;
 • усі інфекційні захворювання, стан після перенесення інфекційних захворювань, що супроводжуються бациллоносіями;
 • венеричні захворювання в гострій формі та хронічній формі;
 • органічні ураження центральної та периферичної нервової системи зі стійкими і тяжкими залишковими явищами (парези, паралічі, зниження розумової діяльності);
 • психічні захворювання, що затрудняють адаптацію в колективі або створюють загрозу для самої дитини (інших) дітей;
 • епісиндром та епілептичні напади;
 • різні форми енурезу, енкопрезу;
 • захворювання крові (гемофілія, анемія, тяжкі прояви хвороби Верльгофа, хронічний лейкоз тощо);
 • захворювання нирок (хронічні нефрози та нефрити);
 • захворювання шкіри грибкової та негрибкової природи.

Зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за умови не перевищення граничної наповнюваності у відповідних класах. Протягом навчального року можливе зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи за умови наявності вільних місць.

Зарахування  учнів (вихованців) до санаторної школи оформлюється наказом директора на підставі заяви батьків або інших законних представників учня (вихованця) та таких документів:

 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов`язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 • карти профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 ( надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 • висновку шкільної медико-педагогічної комісії;
 • витягу з історії хвороби дитини;
 • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (для дитини з інвалідністю);
 • висновку лікарсько-консультативної комісії медичного закладу (за наявності);
 • висновку гастроентеролога;
 • особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти окрім дітей, які зараховуються до 1-го класу;
 • копії рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) та інші документи, передбачені чинним законодавством України для цієї категорії дітей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *