Прозорість та інформаційна відкритість закладу

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЛІЦЕНЗІЯ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ (у разі його проведення)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗИ

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

КОШТОРИС

ФІНАНСОВІ ЗВІТИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВСІХ ОТРИМАНИХ КОШТІВ

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

КОШТИ, ОТРИМАНІ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ, НЕ ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ

РІЧНІ ЗВІТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ