Прозорість та інформаційна відкритість закладу

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЛІЦЕНЗІЯ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ (у разі його проведення)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗИ

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

КОШТОРИС

ФІНАНСОВІ ЗВІТИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВСІХ ОТРИМАНИХ КОШТІВ

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

КОШТИ, ОТРИМАНІ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ, НЕ ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ

РІЧНІ ЗВІТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ