Правила поведінки учнів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Правила поведінки учнів закладу складені відповідно до чинного законодавства про освіту та статуту закладу.

1.2. Метою даних Правил внутрішнього розпорядку є визначення прав і обов’язків, виконання яких сприятиме підвищенню рівня загальної культури учнів (вихованців), формуванню здорового способу життя, запобіганню негативним проявам, підлітковій злочинності, формуванню в учнів поваги до сім’ї, навчального закладу, держави, зміцненню дружніх стосунків у колективі.

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ

2.1. Учні закладу мають право:

 • користуватися навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою базою закладу;
 • брати участь у науково-дослідницькій, художньо-мистецькій діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо;
 • отримувати інформацію з різних галузей знань відповідно до навчальних програм;
 • брати участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • представляти заклад на конкурсах, змаганнях, оглядах в силу своїх можливостей;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу;
 • вносити власні пропозиції щодо організації дозвілля, відпочинку та організації навчально-виховного процесу;
 •  бути захищеними від будь-яких форм експлуатації, психологічного чи фізичного насилля;
 •  на безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • на заохочення  при отриманні високого рейтингу в навчанні.

2.2. Учні зобов’язані:

 • поважати Державний гімн, прапор та герб України, символи закладу, шанувати його традиції;
 • виконувати вимоги Статуту закладу, режиму дня, Правил внутрішнього розпорядку, вимоги педагогів, рішення органів учнівського самоврядування;
 • систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками;
 • дбати про підвищення свого загальнокультурного рівня;
 • брати участь у суспільно корисній праці класу, закладу (чергування, сезонне прибирання території закладу, упорядкування кімнат гуртожитку, класів);
 • дотримуватися здорового способу життя, дбати про здоров’я, власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
 • прагнути до пошукової активності в процесі навчання;
 • дотримуватись морально-етичних норм поведінки;
 • дбайливо ставитись до шкільного майна, дбати про чистоту в закладі та громадських місцях;
 • добросовісно виконувати обов’язки чергового по класу, спальні, їдальні, школі;
 • правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати свій і чужий час;
 • знати і виконувати правила   безпеки життєдіяльності учнів;
 • обов’язково повідомляти вихователя про своє місце перебування під час занять за інтересами;
 • своєчасно повідомляти вихователя, класного керівника про свої можливі затримки вдома.

2.3. Учням  категорично забороняється:

 • приносити на територію закладу з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю (у тому числі холодну), вибухові, вогненебезпечні речовини, піротехнічні засоби,спиртні напої, сигарети, електронні сигарети, наркотики, інші одурманюючі, токсичні , хімічні  речовини й отрути;
 • виходити за територію закладу без дозволу вихователя (вчителя);
 • зачинятися на замок, знаходячись  у кімнаті, класі;
 • грати в  азартні ігри;
 • палити, вживати алкогольні (слабоалкогольні, «енергетичні» напої), наркотичні, токсичні речовини;
 • використовувати на території закладу значки політичних партій та релігійних конфесій;
 • вживати непристойні, лайливі слова та жести.

Адміністрація закладу не несе відповідальності за збереження цінних речей учнів, таких як: мобільні телефони, планшети, ноутбуки, золоті прикраси, гроші та ін.

3. ЕТИЧНІ НОРМИ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Стосунки між учнями, педагогами, батьками та персоналом закладу будуються на взаємоповазі та довірі.

3.2. Педагогічний та учнівський колектив, обслуговуючий персонал закладу повинні постійно дбати про його авторитет та імідж, зокрема:

 • не повинні бути носіями негативної оцінки чи інформації як про своїх друзів, колег, співробітників, так і про заклад у цілому;
 • ввічливість, стриманість, доброзичливість є нормою поведінки здобувачів освіти;
 • не обговорювати рівень освітнього процесу вчинки, поведінку своїх друзів у громадських місцях;
 • спілкуватись на заняттях тільки державною українською мовою, дотримуючись етичних норм спілкування.

4. ЄДИНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ

4.1.Режим дня

4.1.1. Навчальний день учня організований  відповідно до розкладу основних та позаурочних занять, проведення яких контролюється адміністрацією закладу.

4.1.2. Усі пропуски уроків повинні підтверджуватися довідкою медичної установи, або заявою батьків.

4.2. Зовнішній вигляд

4.2.1.Учень завжди повинен бути охайним, чистим, слідкувати за своїми речами.

4.2.2. Одяг учнів має бути чистим, охайним і відповідати  діловому стилю. 

4.2.3 Спортивний одягобов’язковий під час уроків фізкультури, занять з  ЛФК.

4.2.4.  Зачіска повинна бути охайною, естетичною.

4.3. Ставлення до уроків

4.3.1. Учні повинні своєчасно (до дзвоника) з’являтися на уроки, самопідготовку, виховні заходи.

4.3.2. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі (крім випадків, дозволених адміністрацією закладу).

4.3.4.При появі вчителя чи будь-якого дорослого в класі учні підводяться. Після уроку залишають  кабінет лише з дозволу вчителя.

4.3.5.Заборонено запізнюватись на урок без поважних причин.

4.3.6. На кожен урок учень повинен приходити з необхідним  навчальним приладдям: підручники, зошити, щоденник, ручка та інше.

4.3.7. Учень повинен завжди бути  підготовленим до уроку, незалежно від того, був він чи ні на попередньому занятті.

4.3.8. Учень повинен уважно слухати пояснення вчителя, приймати  активну участь в обговоренні матеріалу уроку.

4.3.9. Заборонено виходити  з класу без дозволу вчителя.

4.3.10. Зошити і щоденники учні ведуть чисто, охайно, у відповідності до вимог орфографічного режиму.

4.3.11. Учень відповідає за збереження книжок, отриманих у бібліотеці, та обладнання, яке використовується на уроках. Підручники мають бути обгорнуті. У них не можна загинати, виривати сторінки, робити підкреслення та ін.   Втрата або псування майна закладу учнем  компенсується його батьками. 

4.3.12. Категорично забороняється приносити в клас речі, які не мають відношення до освітнього процесу.

4.3.13. Заборонено тримати мобільні телефони увімкненими під час уроку, робити дзвінки або СМС-повідомлення, відповідати на дзвінки або СМС-повідомлення, виходити за допомогою мобільного телефону в Інтернет, використовувати мобільний телефон як музичний програвач, диктофон тощо.

4.3.14. Заборонено використання харчових продуктів і жувальної гумки під час уроків.

4.3.15. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил   безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.

4.4. Правила поведінки під час перерви

4.4.1.Учень зобов’язаний  прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

4.4.2. Учень повинен дотримуватися правил пересування на сходах: правий бік – підйом, лівий – спуск.

4.4.3. Під час перерви  забороняється:

 • бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
 • штовхатися або грати в м’яча  у приміщеннях, не пристосованих для цього;
 • сваритися з товаришами та сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили;
 • залишати територію закладу;
 • знаходитися без супроводу вчителя (вихователя) на спортивному та  дитячому майданчиках;
 • без супроводу вчителя (вихователя) робити вправи на спортивному обладнанні (турніки, рукоходи та ін.), тренажерному майданчику.

4.5. Вимоги  до занять самопідготовки

4.5.1. Самопідготовка є обов’язковою, як і урок.

4.5.2. Учні повинні своєчасно (за 5 хвилин до початку) з’являтися на заняття самопідготовки.

4.5.3. До початку занять перевірити наявність необхідних підручників, додаткової літератури.

4.5.4. Домашнє завдання повинно бути записане у кожного  в щоденнику. 

4.5.5. Учень повинен сумлінно   виконувати домашні завдання під час самопідготовки.  Якщо   є необхідність, продовжити виконання уроків у додатковий час.

4.5.6. Працювати самостійно,  за допомогою звертатися до підручника, довідника, словника.

4.5.7. При необхідності, звертатися за допомогою до консультантів, спокійно підходити до дошки, таблиці тощо.

4.5.8. Підготовку домашніх завдань рекомендовано робити при повній тиші.

4.5.9. Забороняється приносити на заняття самопідготовки сторонні речі.

4.5.10. Заборонено тримати мобільні телефони  увімкненими під час заняття самопідготовки, робити дзвінки або СМС-повідомлення, відповідати на дзвінки або СМС-повідомлення, виходити за допомогою мобільного телефону в Інтернет, використовувати мобільний телефон як  музичний програвач, диктофон тощо.

4.5.11. Залишати заняття самопідготовки учень може тільки з дозволу педагога.

4.5.12. Самопідготовка в п’ятницю не проводиться.  Завдання на понеділок учень готує вдома.

4.6. Міжособистісні стосунки. Ставлення до старших

4.6.1. Учні  доброзичливо ставляться  до оточуючих людей, незалежно від їх віку.

4.6.2. Фізична конфронтація, залякування й знущання, спроби приниження особистості, дискримінація по національній або расовій ознаці є неприпустимими формами поводження. 

4.6.3. Забороняється звертатись до інших, використовуючи брутальні, образливі прізвиська.

4.6.4. Не можна брати чужі речі.Учням, що знайшли загублені або забуті, на їхню думку, речі, пропонується здати їх  черговому адміністраторові, вчителеві, або вихователю.

4.6.5. Конфліктні ситуації мають вирішуватись без застосування фізичної сили.

4.6.6. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки.

4.6.7. Стосунки між учнями та педагогічними працівниками повинні виключати вияви панібратства.

4.7. Культура поведінки у їдальні

4.7.1.Перед кожним прийомом їжі   мити руки з милом.

4.7.2. Заходити до їдальні спокійно, лише у повному складі групи та з вихователем (вчителем), сідати на своє місце.

4.7.3. Їсти,  не поспішаючи, вставати з-за столу і виходити з їдальні лише після закінчення прийому їжі. Під час прийому їжі  не розмовляти і не жестикулювати.

4.7.4. Забороняється виносити з їдальні  посуд.

4.7.6. Чергові по їдальні охайно сервірують  стіл, розставляють порції так, щоб легко було їх взяти, не заважаючи іншим.

4.7.7. Заборонено перебування в   їдальні у верхньому одязі та головному уборі.

4.8. Санітарно – гігієнічні вимоги до учнів,  які проживають в гуртожитку

4.8.1. Учні підтримують чистоту вспальнях гуртожитку.

4.8.2. Користуються виключно особистою білизною, одягом, взуттям, гігієнічними та косметичними засобами.

4.8.3. Зберігають одяг та взуття  у відведених місцях  (полиці, шафи) охайно складеними. Брудні речі рекомендовано тримати в поліетиленових мішечках окремо від чистих.

4.8.4. Не рекомендовано сідати та лягати на ліжка у верхньому одязі та взутті.

4.9. Ставлення до майна

4.9.1. Учні дбайливо ставляться  до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. За пошкоджене шкільне майно батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки.

4.9.2. У разі виявлення  поломки меблів, негайно повідомляти вихователя.

4.9.3. Підтримувати у належному стані класні кімнати, спальні,ігрові, інші приміщення, не забруднювати шпалери, підвіконня, двері.

4.9.4. Змінювати інтер’єр спалень дозволяється із дозволу вихователя, без псування шпалер та меблів. Заборонено використовувати листівки, плакати, фотографії, малюнки, які несуть еротичний чи насильницький зміст.

4.9.5. Стежити за раціональним використанням електроенергії, води, тепла.

5. ЗАХОДИ ВПЛИВУ

До учнів, що порушують визначені правила, можуть бути застосовані  заходи впливу: 

 • усне зауваження працівників закладу;
 • письмове повідомлення вчителя, классного керівника, директора в щоденнику або телефона розмова з батьками щодо поведінки, ставлення до навчання, якості виконання домашніх завдань;
 • залучення учня, батьків до відновлення зіпсованого майна класу, школи;
 • тимчасове вилучення у школярів мобільних телефонів, інших електронних приладів, які вони використовують не за призначенням під час уроків,  і з наступною передачею батькам учнів;
 • виклик батьків до школи на співбесіду з класним керівником, заступником директора, директором;
 • розгляд порушень на засіданні педагогічної ради, ради профілактики;
 • перехід учня у загальноосвітній навчальний заклад за місцем проживання.

6. СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ, АБО ОСОБАМИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЯЮТЬ

6.1. Батьки отримують педагогічну підтримку від всіх спеціалістів: психолога, медичної сестри, лікаря, вихователя, адміністрації по всіх питаннях, що стосуються виховання дитини.

6.2.До педагогів, класних керівників, вихователів групи, незалежно від їх віку, слід звертатися на Ви, по імені та по батькові. Конфліктні спірні питання  вирішувати за відсутності дітей. Якщо батьки не змогли вирішити питання з педагогами групи, необхідно звернутися до заступників директора з  навчально-виховної та виховної роботи або до директора.

6.3. Питання, пов’язані із поведінкою чужої дитини, батьки зобов’язані вирішувати тільки через вихователя або класного керівника групи. Батькам заборонено звертатися до чужих дітей із зауваженнями чи докорами. Врегулюванням конфліктів між дітьми в групі займаються виключно педагоги.

6.4.Батьки зобов’язані відвідувати класні та загальні  батьківські збори, виконувати рішення батьківського комітету класу та ради закладу.

6.5. Батьки зобов’язані  повідомити вихователя або класного керівника про неможливість приходу учня в школу  по хворобі або іншій причині (напередодні, або в день відсутності дитини до 08.00).

6.6.Після тимчасового невідвідування учнем закладу  повідомити вихователя,  що дитина  відновлює відвідування  (напередодні, або до 08.00).

6.7.Пропуски повинні підтверджуватися довідкою медичної установи, або заявою батьків.

6.5. Усі зауваження по роботі  закладу повідомляти вихователю групи або адміністрації.